DPH seminář 2017
Akce

DPH seminář 2017

Informace o akci

Naši odborníci Vám představí poslední novinky, změny a aktuální vývoj v oblasti daně z přidané hodnoty.

Seminář bude probíhat v českém jazyce. Účast na semináři je zpoplatněna částkou 1500 Kč (včetně DPH). 

Pro závaznou rezervaci místa se prosím registrujte nejpozději do 4. října 2017.

Účastnický poplatek prosím uhraďte do 4. října připsáním na účet 40040904/2700 (variabilní symbol: IČO Vaší společnosti). Ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení, kód akce 2018VAT a  název společnosti. Fakturu (daňový doklad) Vám vystavíme v souladu se zákonem o DPH do 15 dnů od přijetí platby nebo uskutečnění akce. Registrace je závazná. Případné zrušení registrace je možné nejpozději pět pracovních dní před konáním akce, v opačném případě vám musíme účtovat registrační poplatek v plné výši.
 
S případnými dotazy se obracejte na Zuzanu Hanibalovou (zhanibalova@kpmg.cz).

11. 10. 2017, 9:00 1 500 Kč Jurys Inn Hotel, Sokolovská 204/11, Praha 8 - Florenc
Stáhnout v PDF
Email*
Email byl odeslán

Program

8:30 - 9:00 Registrace
9:00 - 10:30 Změny a vývoj v oblasti daně z přidané hodnoty Novinky od 1. července 2017, nedoložená manka a škody, rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti, nespolehlivá osoba.
10:30 - 10:45 Přestávka, občerstvení
10:45 - 12:15 Závěry Koordinačního výboru, Praktická aplikace soudních rozhodnutí
12:15 - 13:00 Diskuze, oběd

speaker x

Kontakt