12. 4. 2016 Úterý

Daňová snídaně: Investiční pobídky a převodní ceny, Hradec Králové

od 9:00
Hradec Králové
Zdarma

Diskusní okruhy - Investiční pobídky:

  • Křížení pobídek s dotacemi a jinými formami podpory – zkušenosti a postupy
  • Oznámení o ukončení investiční akce MPO – oznámit nebo ne?
  • Možnost vzdání se investičních pobídek; praktické dopady vs. nastavení srovnávací základny a optimalizace čerpání IP
  • Dodatečné daňové přiznání a investiční pobídky.
  • Zkušenosti z aktuálních kontrol finančních úřadů / MPO – prokázání podmínky financování, zahájení prací na projektu atd.

 

Diskusní okruhy – Převodní ceny:

  • BEPS a jeho dopady na dokumentaci převodních cen
  • Nejnovější zkušenosti s postupem finančních úřadů při kontrolách převodních cen
  • Aktuální přístup státní správy k převodním cenám vs. výhled do budoucna  
  • Převodní ceny a jejich dopad na investiční pobídky – minulost vs. současnost

 

Diskuse se účastní uzavřený okruh zástupců významných společností s Královehradeckého a Pardubického kraje.

Své míato si můžete závazně rezervovat do úterý 5. 4. 2016.

S případnými dotazy ohledně registrace se prosím obracejte na Annu Liprtovou e-mailem na aliprtova@kpmg.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.

12. 4. 2016 Úterý
od 9:00
Hradec Králové
Zdarma