20. 6. 2018 Středa

Daňová snídaně: Investiční pobídky, převodní ceny a DPH

9:00-11:30
Vienna Hotel Easy, U Prazdroje 6, Plzeň
Zdarma

Diskuzní okruhy

 

Investiční pobídky a podpora výzkumu a vývoje
Karin Osinová

  • Aktuální novinky a úskalí odpočtu na VaV
  • Další formy podpory VaV a jejich křížení
  • Chystaná novela pobídkového zákona

 

DPH
Martin Krapinec

  • Aktuální zkušenosti s postupem správců při kontrolách
  • Úspěšné zpochybňování zavedených logistických řetězců
  • Ručení za daň neodvedenou dodavatelem

 

Převodní ceny
Soňa Saidlová

  • Aktuální vývoj v oblasti převodních cen, nové oznamovací povinnosti
  • Zkušenosti z daňových kontrol
  • Prokázání poskytnutí služeb od spřízněné osoby a jejich přínos pro společnost – benefit test

 

Diskuse se zúčastní uzavřený okruh zástupců významných společností z Plzeňského kraje.

Pro rezervaci místa prosím proveďte registraci nejpozději do 15. června 2018.

S případnými dotazy se prosím obracejte na Evu Dobrovolnou, edobrovolna@kpmg.cz, +420 222 124 296.

20. 6. 2018 Středa
9:00-11:30
Vienna Hotel Easy, U Prazdroje 6, Plzeň
Zdarma