7. 11. 2018 Středa

Diskuzní snídaně - Aktuality v oblasti odpočtu na výzkum a vývoj

9:00-11:30 (registrace od 8:30)
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha
Zdarma

Zaměříme se jak na očekávané legislativní změny, tak na aktuální přístup správců daně při kontrolách. Účastníky seznámíme též s poslední judikaturou v této oblasti.


Program
Michaela Thelenová, Karin Osinová, Hana Čuříková (KPMG)

  • Opatření Rady pro výzkum a vývoj a očekávané změny v legislativě
  • Aktuální zkušenosti z kontrol finančních úřadů
  • Judikatura v oblasti odpočtu na výzkum a vývoj
  • Diskuze


Z kapacitních důvodů prosíme o registraci maximálně dvou zástupců ze společnosti.

S případnými dotazy se prosím obracejte na Evu Dobrovolnou.

 

7. 11. 2018 Středa
9:00-11:30 (registrace od 8:30)
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha
Zdarma