15. 11. 2018 Čtvrtek

Diskuzní snídaně - Nová obezřetnostní regulace „2.1“

9:00-11:00
sídlo KPMG, Pobřežní 1a, Praha 8, Praha
Zdarma

Na společné snídani bychom Vás rádi seznámili s aktuálním vývojem klíčové regulace pro finanční sektor, konkrétně s novými obezřetnostními pravidly, která pracovně označujeme jako „CRR 2.1“. Původní návrh těchto pravidel, která navazují na koncept Basel III a dále ho rozvíjí, byl představen Evropskou komisí již koncem roku 2016. Přestože prošel řadou připomínek a změn v rámci tzv. EU trialogu, doposud nebyl schválen. Termín finálního schválení této upravené podoby se však již přiblížil a je možné jej očekávat v první polovině roku 2019. Projednávána verze „CRR 2.1“ zavádí mimo jiné:

  • nové definice typů institucí, například „small and complex institution“, „large institution“ apod. a na ně navazující rozsah regulatorních požadavků,
  • dodatečné požadavky týkající se společností ve třetích zemích,
  • novou „simplified“ metodu pro stanovení NSFR,
  • a další.

Další téma, které nabývá konkrétní obrysy i termín účinnosti, je balíček regulací v souvislosti s nevýkonnými expozicemi. Hlavním bodem, který je již naplánován na hlasování v Evropském parlamentu 3. prosince 2018, je tzv. minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic. Rozsahem nenápadné nařízení může mít materiální a číselně náročné, ale již nyní odhadnutelné dopady na regulatorní kapitál úvěrových institucí. Na snídani představíme jeho aktuální znění a na praktických příkladech budeme ilustrovat číselné dopady, se kterými je nutné již dnes počítat v rámci plánování kapitálové struktury a rozpočtu úvěrové instituce.

Za účelem harmonizace definice selhání („defaultu“) napříč Evropou vydala EBA obecné pokyny a návrh regulatorních technických norem, které by měly cílené harmonizace dosáhnout. Představíme, jaké dopady na různé typy úvěrových portfolií můžeme očekávat, kde vidíme největší implementační problémy a jak je český finanční sektor na nadcházející změnu připraven.

Další oblastí, která významně ovlivní obezřetnostní regulaci, je zavedení IFRS do účtování podle českých účetních předpisů pro banky a spořitelní družstva (CAS), nebo počátek platnosti nových IFRS předpisů pro instituce, které sestavují kompletní IFRS závěrku. IFRS 9, leasingy, použití dalších mezinárodních standardů v rámci CAS - to vše bude mít dopad na vykazované hodnoty a výpočet regulatorních ukazatelů, který bychom rádi představili v krátkém „IFRS okénku“.

Regulatorní témata zakončíme stručným a přehledným shrnutím významných regulatorních dopadů optikou požadavků platných v roce 2018 a požadavků plánovaných v průběhu let 2019–2022.

Na závěr programu Vás seznámíme s naší připravovanou aktivitou v oblasti benchmarkingu zaměřeného na regulatorní reporting. Tohoto na našem trhu ojedinělého průzkumu se můžete zúčastnit i Vy. V případě Vaší účasti získáte cenné informace o tom, jak si Vaše instituce stojí v porovnání se srovnatelnými subjekty na trhu např. v oblastech organizace, provozu, používaných technologií, automatizace, nákladovosti a dalších.

Registrujte se prosím do 12. listopadu 2018.

15. 11. 2018 Čtvrtek
9:00-11:00
sídlo KPMG, Pobřežní 1a, Praha 8, Praha
Zdarma