24. 4. 2019 Středa

Diskuzní setkání a bowling

15:00-19:00
Olbrachtova 1a, Svitavy
Zdarma

Diskuzní setkání se koná v Restauraci Bowling a Squash Svitavy a bude věnované aktuálním právním i daňovým otázkám na téma odpovědnost statutárních orgánů a smluvní vztahy uvnitř obchodní společnosti nebo skupiny. Na diskuzi bude navazovat bowling.

 

Hlavní témata diskuze:

  • Odpovědnost statutárního orgánu
  • Péče řádného hospodáře
  • Smlouva o výkonu funkce a ostatní formy smluvní úpravy vedoucích pracovníků a související daňové dopady
  • Smluvní vztahy společností ve skupině

 

V případě dotazů se obracejte na Terezu Hlaváčkovou nebo Pavla Rochowanskeho.

24. 4. 2019 Středa
15:00-19:00
Olbrachtova 1a, Svitavy
Zdarma