29. 3. 2019 Pátek

Změny v odpočtu na podporu výzkumu a vývoje - webinář

10:00 - 10:30
Zdarma

Daňový balíček prezident podepsal 15. března, lze očekávat, že nabyde účinnosti 1. dubna. Podle přechodných ustanovení k tomuto zákonu se nová úprava použije na projekty zahájené po 1. dubnu 2019. U projektů je třeba prověřit aplikaci přechodných ustanovení k této novele.

Nejdůležitější změnou je posunutí termínu přípravy a schválení projektu (projektové dokumentace), a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za období, kdy si poplatník poprvé nárokuje odpočet za daný projekt. Nově ovšem budou mít daňoví poplatníci povinnost oznámit správci daně, že mají záměr uplatnit na daný projekt odpočet na výzkum a vývoj, a to ještě před jeho zahájením. Pokud povinnosti nesplní, nebude možné náklady vynaložené na řešení projektu do odpočtu zahrnout. Finanční správa doposud neupřesnila, jakým způsobem toto oznámení podávat.

Během webináře se na legislativní změny a jejich dopady podíváme prakticky, včetně aplikace přechodných ustanovení.

Registrovaným zájemcům zašleme pozvánku včetně hesla pro účast na webináři. Registrace je bezplatná.

29. 3. 2019 Pátek
10:00 - 10:30
Zdarma