27. 11.- 27. 11. 2019 Středa − Středa

Daňové a právní forum Olomouc - Workshopy

Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36, Olomouc
1 000 Kč

Převodní ceny v praxi

Na semináři se zaměříme na téma, proč přistoupit k přípravě dokumentace převodních cen, praktickými přínosy pro společnost a součinností společnosti a daňového poradce během přípravy. Prodiskutujeme i skupinovou dokumentací převodních cen, možnosti jejího využití při přípravě lokální dokumentace a jaké informace zde najít. Probereme výhody a nevýhody externího zpracování dokumentace i oblastech, které jsou předmětem zvýšeného zájmu správce daně.

Seminářem vás provedou experti na problematiku převodních cen Pavel Otevřel a Miroslav Zatloukal z KPMG.

Litigace – obrana při kontrolách, minimalizace doměrek a sankcí

Při workshopu budeme diskutovat nad otázkami řešenými při daňových kontrolách, praktický postup při jednáních se správcem daně a postupy vedoucí k minimalizaci doměrků a souvisejících sankcí. 

Tématem Vás provedou Andrea Davidová a Petr Toman z KPMG.

Cla v praxi – speciální režimy a osvobození

Na odpoledním workshopu se zaměříme na zjednodušující celní režimy v praxi se zaměřením na celní sklad a praxi zušlechťovacího styku.
Nevynecháme ani prokazování původu zboží a efektivní obranné mechanismy (např. s ohledem na obchodní dohodu mezi EU a Japonskem), jednotné celní povolení v praxi, následné změna ceny dovážené/vyváženého zboží (dobropis/vrubopis) i nejčastější pochybení vedoucí k doměření cla.

Tématem vás provede Mgr. plk. Lubomír Doskočil z Generálního ředitelství cel a Martin Krapinec z KPMG.

 

Novinky v daňových odpočtech na výzkum a vývoj

Na jaře 2019 vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmu, která se významně dotkla i obasti daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Jak nově postupovat a jaký je aktuální přístup finanční správy v rámci kontrol?

Tématem a diskuzí Vás provedou naši odborníci Karin Osinová a Bohumil Dopita z KPMG. 

IFRS 9 a 15 – jaká je praxe, IFRS 16 – jaká jsou úskalí?

Představíme vám osvědčené přístupy k přijetí IFRS standardů a souvisejícím výkaznictvím. Probereme obvyklá úskalí a upozorníme na to, co při implementaci neopomenout.

Seminářem vás provedou experti na IFRS Miroslava Prokešová a Martin Tkáč z KPMG.

Odpovědnost statuárních orgánů

V semináři se zaměříme na téma odpovědnost statutárního orgánu a péče řádného hospodáře. Společně prodiskutujeme i smlouvy o výkonu funkce, smluvní vztahy ve skupině a ostatní formy smluvní úpravy vedoucích pracovníků i související daňové dopady

Odpoledním workshopem vás provedou odborníci z KPMG Radim Kotlaba a Pavel Rochowanski.

Investiční pobídky – aktuální výklady sporných ustanovení

Na workshopu se zaměříme na téma investičních pobídek a zvláštních podmínek dle zákona o dani z příjmů. Neopomeneme ani téma investičních pobídek a převodních cen, náklady vhodné na podporu i aktuální judikaturu. Diskutovat budeme i na téma kontrol ministerstev a finančních úřadů a uplatňování slevy v dodatečném daňovém přiznání i v rámci daňové kontroly.

Tématem vás provede Tomáš Kroupa a Silvie Jurčíková z KPMG.

27. 11. - 27. 11. 2019 Středa − Středa
Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36, Olomouc
1 000 Kč