21. 11. 2016 Pondělí

Daňové a právní fórum PRAHA

9:00
Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8 - Karlín
1 000 Kč

Můžete se těšit na zajímavého hosta paní Alenu Schillerovou, náměstkyni ministra financí pro daně a cla, i odborníky KPMG, kteří Vás uvedou do připravovaných daňových a legislativních změn.

Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 1 000 Kč (včetně DPH). Výtěžek ze vstupného věnujeme na dobročinné účely. O jeho konkrétním využití budete moci rozhodnout hlasováním přímo na konferenci.

 

Účastnický poplatek prosím uhraďte připsáním na účet 40040904/2700 (variabilní symbol: IČO Vaší společnosti). Ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení, název společnosti a kód akce 2016DPF. Fakturu (daňový doklad) Vám zašleme po skončení akce. S dotazy se prosím obracejte na Zuzanu Hanibalovou (zhanibalova@kpmg.cz).

Kompletní program

9:00 - 9:05
Úvodní slovo
speakers/aa/rha.jpg
Radek Halíček
KPMG Česká republika
9:05 - 9:50
Plány a projekty Ministerstva financí v oblasti daní
speakers/4e/schill.jpg
Alena Schillerová
Ministerstvo financí České republiky
9:50 - 10:10
Novinky v daních od roku 2017
speakers/07/ist.jpg
Ivana Stibůrková
KPMG Česká republika
10:10 - 10:30
Aktuální legislativa a judikáty
speakers/bc/ibn.jpg
Iva Baranová
KPMG Legal
10:30 - 10:40
Prostor pro dotazy
speakers/db/panel2_2_723x347_fit_q85.3.png
Ivana Stibůrková, Iva Baranová
10:40 - 11:10
Coffee break
11:10 - 11:25
Jaké daňové novinky přinesou směrnice Evropské unie?
speakers/02/dns.jpg
Daniel Szmaragowski
KPMG Česká republika
11:25 - 11:45
Významná soudní rozhodnutí ve světle daňové praxe
speakers/29/pet.jpg
Petr Toman
KPMG Česká republika
11:45 - 12:05
Aktuální otázky daně z přidané hodnoty a elektronické evidence tržeb
speakers/47/vsb.jpg
Veronika Jašová
KPMG Česká republika
12:05 - 12:25
Prokazování původu majetku
speakers/2c/mhi.jpg
Martin Hrdlík
KPMG Legal
12:25 - 12:45
Prostor pro dotazy
speakers/db/panel2_2_723x347_fit_q85.4.png
Daniel Szmaragowski, Petr Toman, Veronika Jašová, Martin Hrdlík
12:45 - 14:00
Oběd a networking
21. 11. 2016 Pondělí
9:00
Forum Karlín, Pernerova 51, Praha 8 - Karlín
1 000 Kč