29. 11. 2016 Úterý

Daňové a právní fórum MORAVA

9:00
Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36, Olomouc
Zdarma

Můžete se těšit na pana Tomáše Rozehnala, ředitele Odvolacího finančního ředitelství, i odborníky KPMG, kteří Vás uvedou do připravovaných daňových a legislativních změn.

Kompletní program

9:00 - 9:05
Úvodní slovo
speakers/af/bld.jpg
Blanka Dvořáková
KPMG Česká republika
9:05 - 9:50
Témata aktuálně řešená Odvolacím finančním ředitelstvím
speakers/1b/rozehnal.jpg
Tomáš Rozehnal
Odvolací finanční ředitelství
9:50 - 10:10
Novinky v daních od roku 2017
speakers/96/kne.jpg
Kateřina Bereková
KPMG Česká republika
10:10 - 10:30
Aktuální legislativa a judikáty
speakers/d4/ire.jpg
Irena Kolárová
KPMG Legal
10:30 - 10:40
Prostor pro dotazy
speakers/db/panel2_2_723x347_fit_q85.7.png
Tomáš Rozehnal, Pavel Otevřel, Irena Kolárová
10:40 - 11:10
Coffee break
11:10 - 11:35
Významná soudní rozhodnutí ve světle daňové praxe
speakers/dd/vce.jpg
Veronika Červenková
KPMG Česká republika
11:35 - 11:55
Aktuální otázky daně z přidané hodnoty a elektronické evidence tržeb
speakers/06/tha.jpg
Tomáš Havel
KPMG Česká republika
11:55 - 12:15
Prokazování původu majetku
speakers/d4/ire.2.jpg
Irena Kolárová
KPMG Legal
12:15 - 12:35
Prostor pro dotazy
speakers/db/panel2_2_723x347_fit_q85.8.png
Veronika Červenková, Tomáš Havel, Irena Kolárová
12:35 - 14:00
Oběd a networking
29. 11. 2016 Úterý
9:00
Clarion Congress Hotel, Jeremenkova 36, Olomouc
Zdarma