Regulace 2020+
Akce

Regulace 2020+

Informace o akci

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční diskuzní snídani bankovního sektoru určenou pro manažery a vedoucí pracovníky z útvarů financí a řízení rizik.

V letošním roce byly Evropská rada a Evropský parlament velmi aktivní a podařilo se jim finálně schválit tzv. banking package, který zahrnuje aktualizace klíčových pravidel pro bankovní instituce. Nový balíček obsahuje aktualizaci jak obezřetnostních pravidel tak pravidel pro absorpci ztráty a schopnost rekapitalizace. Účinnost většiny vyplývajících požadavků je stanovena na červen 2021.

Nové požadavky budou mimo jiné:

— Nová definice typů institucí, například „small and complex institution“, „large institution“ apod., a na ně navazující rozsah regulatorních požadavků,

— povinnost finančních holdingových osob získat povolení místního regulátora, úpravy v pravidlech odměňování,

— zavedení nového limitu pro likviditu (NSFR) a limitu pro pákový poměr (LR),

— představení nových přístupů ke stanovení kapitálového požadavku k riziku protistrany a nových požadavků na reportování tržního rizika,

— zavedení povinnosti formálně schvalovat povinně zveřejňované informace a další rozšíření regulatorního výkaznictví,

— a další.

Dozvíte se také, jak změna obezřetnostních pravidel zapadá do konceptu implementace standardů BASEL IV, které jsou již zafixované a plánuje se jejich překlápění do evropských právních předpisů. 

V další části vám představíme reformu bezrizikových sazeb, jež mezi lety 2020 až 2022 povede k nahrazení či změně mezibankovních sazeb typu IBOR na tzv. bezrizikové sazby.

V rámci snídaně také popíšeme možné dopady změny na úvěrovou instituci, jež sahají od úpravy úvěrových a jiných smluv přes IT až po oceňování finančních nástrojů, řízení rizik či účetnictví. Představíme rovněž náš produkt Quick Scan, jenž slouží k rychlému „high level“ vyhodnocení, do jaké míry se právě vaší instituce může toto téma týkat.

Následujícím tématem, které nabývá konkrétních obrysů i termínu zavedení, je konzultační materiál k pokynům na poskytování úvěrů a monitoring (EBA/CP/2019/04). Tento materiál i následné upřesnění ECB přináší některé významné změny v oblasti poskytování úvěrů a bude účinný od konce června 2020.

V rámci nových trendů v této oblasti bychom rádi představili alternativní metody underwritingu, jako jsou psychometrický skóring nebo využití algoritmů umělé inteligence, a možnosti jejich efektivní implementace.

Svou účast prosím potvrďte nejpozději do 2. prosince 2019.

S případnými dotazy se prosím obracejte na akce@kpmg.cz. Těšíme se na setkání a společnou diskuzi.

12. 12. 2019, 9:00 - 11:00 Zdarma Pobřežní 648/1a, Praha 8
Stáhnout v PDF
Email*
Email byl odeslán

speaker x

Kontakt