5. 2.- 1. 4. 2020 Středa − Středa

Technologie, byznys & právo

Pobřežní 648/1a, Praha
990 Kč

5. 2. 2020 - Datová analytika a právo (9:00-11:30) - 5. 2. 2020 - Datová analytika a právo (9:00-11:30)

Nařízení, zákony, vyhlášky a k tomu překotně se vyvíjející technologie. Sledovat všechny novinky v těchto oblastech je časově i odborně náročné. Přijďte načerpat znalosti od odborníků advokátní kanceláře KPMG Legal, kteří představí tato témata:

- Problematika vlastnictví a ochrany dat,

- text a data mining,

- případová studie.

 

Brunchem Vás provedou advokáti KPMG Legal:

Filip Horák

Filip se specializuje zejména na oblast finančního práva a práva informačních technologií. Věnuje se právním otázkám vznikajícím v důsledku spojování regulace a technologického rozvoje, které mají dopad zejména na tzv. fintechové společnosti. Podílel se na řadě unikátních projektů především při poradenství investičním společnostem a investičním fondům, včetně realizací komplikovaných přeměn či investičních struktur. Filip poskytuje klientům služby i v dalších odvětvích jako je korporátní nebo závazkové právo.

 

Linda Kolaříková

Linda se ve své praxi věnuje především obchodnímu a občanskému právu a oblasti bankovnictví a finančních služeb. V rámci finančních služeb se zaměřuje převážně na pojišťovnictví, úvěrové financování a ochranu spotřebitele. Cenné zkušenosti získala rovněž v rámci rozsáhlých projektů týkajících se implementace nové legislativy do procesů a dokumentace finančních institucí. V KPMG Legal má na starosti řízení znalostí. Linda Kolaříková zvítězila v kategorii Talent roku vyhlašované soutěží Právník roku 2017. Ocenění získala za práci o právní úpravě robotiky a umělé inteligence.

 

Registrační poplatek na každý z brunchů činí 990 Kč (včetně DPH). Pokud se zaregisturujte na celou sérii, máte vstup na jeden z termínů zdarma, tj. 2 970 Kč. Poplatek neplaťte prosím před konáním brunche. Po uskutečnění akce Vám vystavíme fakturu (daňový doklad) v souladu se zákonem o DPH do 15 dnů. S dotazy se prosím obracejte na akce@kpmg.cz.

 

10. 3. 2020 - Duševní vlastnictví, datová analytika a jejich vliv na byznys (9:00-12:00) - 10. 3. 2020 - Duševní vlastnictví, datová analytika a jejich vliv na byznys (9:00-12:00)

Upozornění: S ohledem na aktuální vývoj v souvislosti s šířením koronaviru bohužel musíme březnový termín brunche odložit.Správné nastavení strategie duševního vlastnictví pozitivně ovlivňuje hospodářský růst společnosti.

Jeho ochrana se stává stále důležitější nejen ve vztahu k  produktu nebo logu firmy, ale pro mnoho společností právě duševní vlastnictví představuje jádro jejich podnikání a zdroj příjmů. Tato ochrana je klíčová pro úspěšné fungování společnosti, ať už se jedná o technologický startup či nadnárodní korporaci.

Program

Datová analytika:

Případová studie (ve spolupráci s oddělením Management Consulting KPMG),
problematika vlastnictví a ochrany dat,
právní otázky datové analytiky.

 

Duševní vlastnictví:

Ochrana duševního vlastnictví a její vymáhání,
přínosy využívání ochrany duševního vlastnictví,
oceňování duševního vlastnictví (ve spolupráci s oddělením Deals KPMG).

 

Brunchem Vás provedou advokáti KPMG Legal:

Filip Horák

Filip se specializuje zejména na oblast finančního práva a práva informačních technologií. Věnuje se právním otázkám vznikajícím v důsledku spojování regulace a technologického rozvoje, které mají dopad zejména na tzv. fintechové společnosti. Podílel se na řadě unikátních projektů především při poradenství investičním společnostem a investičním fondům, včetně realizací komplikovaných přeměn či investičních struktur. Filip poskytuje klientům služby i v dalších odvětvích jako je korporátní nebo závazkové právo.

 

Linda Kolaříková

Linda se ve své praxi věnuje především obchodnímu a občanskému právu a oblasti bankovnictví a finančních služeb. V rámci finančních služeb se zaměřuje převážně na pojišťovnictví, úvěrové financování a ochranu spotřebitele. Cenné zkušenosti získala rovněž v rámci rozsáhlých projektů týkajících se implementace nové legislativy do procesů a dokumentace finančních institucí. V KPMG Legal má na starosti řízení znalostí. Linda Kolaříková zvítězila v kategorii Talent roku vyhlašované soutěží Právník roku 2017. Ocenění získala za práci o právní úpravě robotiky a umělé inteligence.


Registrační poplatek na brunch činí 990 Kč. Po uskutečnění akce Vám vystavíme fakturu (daňový doklad) v souladu se zákonem o DPH do 15 dnů. S dotazy se prosím obracejte na akce@kpmg.cz.

 

5. 2. - 1. 4. 2020 Středa − Středa
Pobřežní 648/1a, Praha
990 Kč