26. 3. 2020 Čtvrtek

Webinář - daňové a právní dopady aktuálních opatření (COVID-19)

13:00-14:15
Zdarma

Webinář spouštíme ve čtvrtek 26. 3. ve 13:00. Podívat se na něj můžete až do soboty 28. 3. 13:00. Přibližná délka webináře je 60-75 minut. Odkaz na spuštění videa dostanete do e-mailu před začátkem webináře.

Témata:

Daňová (Hana Čuříková, Petr Toman, KPMG Česká republika)

 • Liberační balíček daňových opatření (možnosti promíjení sankcí v souvislosti s daňovými povinnostmi, aktuality z této oblasti),
 • řízení cash flow – procesní možnosti dle daňového řádu,
 • podpora pro firmy zasažené koronavirem.

Občanskoprávní a obchodněprávní (Linda Kolaříková, Viktor Dušek, KPMG Legal)

 • Zvláštní smluvní doložky – vyšší moc, nemožnost plnění, podstatné změny okolností,
 • opožděné platby, kompenzace ze strany státu i smluvních partnerů,
 • praktická doporučení pro současnou situaci.

Pracovněprávní (Barbora Cvinerová, KPMG Legal)

 • Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP (informování zaměstnanců, zavedení preventivních opatření),
 • aktuální situace z pohledu zaměstnavatelů – práce z domova, překážky v práci a náhrada, mzdy (částečná nezaměstnanost, nařízené uzavření provozu, karanténa),
 • specifická pracovněprávní úprava během nouzového stavu.

Imigrační (Tereza Chovanec Králová, KPMG Česká republika)

 • Aktuální opatření vůči cizincům v zahraničí (uzavření hranic, stav podávání žádostí a řízení o nich, situace tzv. pendlerů),
 • opatření vůči cizincům v ČR – aktuální přístup úřadů, zpracování, prominutí lhůt, změna zaměstnavatele, prodloužení platnosti povolení,
 • opatření přijatá ze strany EU.

 

Organizační informace:

Webinář je zdarma a proběhne v češtině. Po vyplnění registračního formuláře Vám s dostatečným předstihem zašleme odkaz, na kterém bude možné webinář sledovat. Podívat se na něj můžete i ze záznamu do 48 hodin po spuštění.

 

Webinář není určen společnostem poskytujícím daňové a právní poradenství.

26. 3. 2020 Čtvrtek
13:00-14:15
Zdarma