6. 4. 2020 Pondělí

Webinář: Co přináší platební moratorium pro finanční instituce

11:00-12:00
Zdarma

Právní aspekty (Filip Horák, KPMG Legal)

 • Působnost zákona,
 • které úvěry budou dotčeny a které nikoliv,
 • rozdíly u fyzických a právnických osob,
 • další souvislosti.

Řízení úvěrového rizika (Jiří Lakosil, Lukáš Bajgar, KPMG Česká republika)

 • Dopad zákona do bankovních procesů - identifikace částky po splatnosti a její provázanost na procesy v řízení rizik i mimo něj,
 • nezbytné operativní kroky,
 • dopady na IFRS staging, změny parametrů interních modelů a jejich kalibrace (ECL), RWA a finanční výsledky.

Účetnictví a daně (Vladimír Dvořák, Jana Fuksová, Ladislav Malůšek, KPMG Česká republika)

 • Stanovení počátečního dopadu,
 • průběžné účtování,
 • efektivní úroková míra, zisk/ztráta z modifikace,
 • daňové aspekty.

Regulatorní aspekty  (Martin Křivánek, KPMG Česká republika)

 • Které klíčové regulace se posunou a u kterých zůstává termín beze změny,
 • aktuální opatření ČNB (ECB/EBA), dopady na kapitál, limity a dividendovou politiku,
 • budoucnost struktury kapitálu, projekt MREL,
 • dopady na regulatorní reporting.

Po vyplnění registračního formuláře Vám s dostatečným předstihem zašleme odkaz, na kterém bude možné webinář sledovat. Podívat se na něj můžete i ze záznamu do 17. 4.
 

6. 4. 2020 Pondělí
11:00-12:00
Zdarma