14. 10. 2021 Čtvrtek

Aktuální témata v oblasti daně z přidané hodnoty

9:00–13:00 (registrace od 8:30)
KPMG Česká republika, Pobřežní 648/1a, Praha 8
1 500 Kč

PROGRAM

8:30–9:00 Registrace

9:00–12:00 Výklad s diskuzí (a přestávkou)

  • Aktuální otázky při přeshraničním pohybu zboží (včetně dovozu)
  • Vývoj v oblasti uplatňování DPH u „smluvních sankcí"
  • Možnosti vrácení DPH u nedobytných pohledávek
  • Uplatňování DPH u vyvolaných investic
  • Ručení za daň neodvedenou dodavatelem ve světle aktuální judikatury

12:00–13:00 Oběd a individuální diskuze
_____

Věříme, že se budeme moci setkat osobně. Pokud by se akce nemohla konat kvůli nepříznivé epidemické situaci, jsme připraveni ji zorganizovat formou webináře.

Seminář proběhne v českém jazyce. Účast je zpoplatněna částkou 1 500 Kč (včetně DPH). Kapacita je omezená, registrujte se prosím do 11. října 2021.

Registrační poplatek prosím neplaťte před konáním akce.

Po uskutečnění semináře Vám vystavíme fakturu (daňový doklad) v souladu se zákonem o DPH do 15 dnů. Na základě tohoto dokladu uhraďte prosím příslušnou částku s příslušným variabilním symbolem.

Registrace je závazná.

Odhlášení z akce je možné nejpozději tři pracovní dny před jejím konáním, jinak účtujeme registrační poplatek v plné výši. 

V případě dotazů nás kontaktujte na akce@kpmg.cz.

Akce není určena pro poradce a poradenské společnosti. KPMG si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.

 

14. 10. 2021 Čtvrtek
9:00–13:00 (registrace od 8:30)
KPMG Česká republika, Pobřežní 648/1a, Praha 8
1 500 Kč