25. 11. 2021 Čtvrtek

Diskuzní snídaně: Vnitroskupinové služby a aktuální právní novinky

8:15–10:15
KPMG Česká republika, 28. října 3117, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00
Zdarma

Vnitroskupinové služby

—  Příjem vnitroskupinových služeb jako Pandořina skříňka?

—  Způsoby prokazování skutečného přijetí služeb a jejich přínosu pro společnost

—  Dokumentace vnitroskupinových služeb

—  Zodpovědnost statutárního orgánu v případě neprokázání skutečného přijetí služby, přínosu pro společnost nebo nesprávně nastavených převodních cenách za vnitroskupinové služby

 

Aktuální právní novinky

— Volná živnost: nezbytnost změny společenské smlouvy, související rizika ve světle judikatury Nejvyššího soudu

— Nová právní úprava evidence skutečných majitelů (UBO): zkušenosti z praxe

— Novinky z pracovního práva: odměňování zaměstnanců, agenturní zaměstnávání, home office a whistleblowing

 

Diskuze se zúčastní uzavřený okruh zástupců významných společností z regionu (za každou společnost nejvýše 1 účastník). Kapacita je omezená, maximální počet účastníků je 15 osob. Registrujte se prosím do 19. listopadu 2021. Akce proběhne v českém jazyce a je bezplatná

Pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujete nás na akce@kpmg.cz.

Akce není určena pro poradce a poradenské společnosti. KPMG si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.

25. 11. 2021 Čtvrtek
8:15–10:15
KPMG Česká republika, 28. října 3117, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00
Zdarma