18. 5. 2022 Středa

Vnitropodnikové služby z pohledu daně z příjmů a aktuální právní novinky

8:15–10:30
Impact Hub Ostrava, Sokolská tř. 1263/24, Moravská Ostrava a Přívoz
Zdarma

Na jaká témata se můžete například těšit?

Vnitroskupinové služby

—  Příjem vnitroskupinových služeb jako Pandořina skříňka?

—  Způsoby prokazování skutečného přijetí služeb a jejich přínosu pro společnost

—  Dokumentace vnitroskupinových služeb

—  Zodpovědnost statutárního orgánu v případě neprokázání skutečného přijetí služby, přínosu pro společnost nebo nesprávně nastavených převodních cenách za vnitroskupinové služby

 

Aktuální právní novinky

— Volná živnost: nezbytnost změny společenské smlouvy, související rizika ve světle judikatury Nejvyššího soudu

— Nová právní úprava evidence skutečných majitelů (UBO): zkušenosti z praxe

— Novinky z pracovního práva: agenturní zaměstnávání, whistleblowing, work-life balance

— Vyšší moc jako překážka plnění smluvních povinností

— Další zajímavosti z právního světa

 

Diskuze se zúčastní uzavřený okruh zástupců významných společností z regionu (za každou společnost nejvýše 1 účastník). Kapacita je omezená, maximální počet účastníků je 15 osob. Registrujte se prosím do 11. května 2022. Akce proběhne v českém jazyce a je bezplatná. 

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujete nás na akce@kpmg.cz.

Akce není určena pro poradce a poradenské společnosti. KPMG si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.

18. 5. 2022 Středa
8:15–10:30
Impact Hub Ostrava, Sokolská tř. 1263/24, Moravská Ostrava a Přívoz
Zdarma