20. 12. 2016 Úterý

Obezřetnostní regulace včera, dnes a zítra

9:00-11:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, 186 00, Praha 8
Zdarma

V rámci agendy bychom Vás rádi seznámili s plánovanými změnami v oblasti nastavení obezřetnostních pravidel, ozdravných postupů a postupů řešení krize, které 23. 11. 2016 představila Evropská komise a u nichž se předpokládá účinnost nejdříve od poloviny roku 2018.


Mezi hlavní dopady patří zejména:

• zavedení závazného pákového poměru ve výši 3 %
• zavedení závazného ukazatele čistého stabilního financování (NSFR)
• změny ve výpočtu ukazatele MREL (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities) s cílem sblížit jeho metodiku a interpretaci s ukazatelem TLAC (Total Loss Absorbing Capacity)
• a další


Rádi bychom Vám také nastínili jednotlivé dopady a vzájemné souvislosti v uceleném přehledu optikou požadavků platných v roce 2016 a požadavků plánovaných v průběhu let 2017–2022.

Výše uvedené nové požadavky však nejsou to jediné, s čím se budou banky v nejbližších letech potýkat. Aktuální agenda navíc zahrnuje:

• navýšení kapitálových rezerv, konkrétně proticyklické rezervy
• náběh ukazatele krytí likvidity (LCR) do výše 100 %
• zavedení ukazatele TLAC na globální úrovni
• dopady na regulatorní kapitál nových opravných položek tvořených dle IFRS 9
a záměr Basilejského výboru tento dopad rozložit v čase


Nové výzvy

Regulatorní prostředí bankovního sektoru tedy ještě zhoustne, zvýší se složitost a úroveň provázanosti jednotlivých regulatorních brzd. Stávající i budoucí změny bude nutné implementovat programově jako celek s dopadem do strategického rozhodování, produktového mixu a cenové politiky. Ještě více kritická bude úloha IT řešení pro podporu rozhodovacích procesů, rozkrytí ziskovosti produktů a budoucí plánování a stresové testování.

Řízení kapitálu banky primárně na hodnotě kapitálových požadavků z rizikově vážených aktiv (RVA) nemusí být nutně dostačující. Bezrizikové expozice z pohledu RVA budou mít požadavky na kapitál z důvodu plnění pákového poměru, otevírá se tak zcela nové bitevní pole pro optimalizaci bilance, portfolia a obchodní politiky.

20. 12. 2016 Úterý
9:00-11:00
KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, 186 00, Praha 8
Zdarma