23. 5. 2017 Úterý

Transfer Pricing Forum 2017

9:00
Hauch Gallery, Pobřežní 636/20A, Praha 8 – Karlín
2 500 Kč

Téma převodních cen nabývá na významu a to nejen u nás, ale v celé OECD. Konference je zaměřená na vybraná témata, která jsou či za nedlouho budou v hledáčku českých finančních úřadů. Ty se nezřídka inspirují u našich západních sousedů.

O tom, jak se s problematikou převodních cen vypořádávají v Německu, promluví na Transfer Pricing Foru Michel Braun z KPMG Düsseldorf. Expert s 12letou praxí má velké zkušenosti s řešením soudních sporů, vyjednáváním předběžných cenových dohod, MAP procedurami a dokumentacemi převodních cen.

Konference je v českém jazyce. Pouze přednáška pana Michela Brauna je v jazyce anglickém.

Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 2 500 Kč (včetně DPH). Účastnický poplatek prosím uhraďte připsáním na účet 40040904/2700 (variabilní symbol: IČO Vaší společnosti). Ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení, název společnosti a kód akce 2017TPF. Fakturu (daňový doklad) Vám zašleme po skončení akce.

V případě jakýchkoliv dotazů k akci, kontaktujte prosím Zuzanu Hanibalovou.

 

Program

8:30–9:00 Registrace

9:00–11:00 1. blok

Vývoj problematiky převodních cen v Německu
Novinky v oblasti převodních cen v ČR a ve světě
Mnohostranná dohoda (tzv. "MLI") – co pro poplatníky může znamenat?

11:00–11:30 Přestávka

11:30–13:30 2. blok

Finančních transakce (úvěry, garance apod.)
Kontroverze skupinových služeb a funkčního/rizikového profilu poplatníka
Vybraná soudní rozhodnutí a zkušenosti z kontrol převodních cen

13:30–14:30 Oběd a networking

23. 5. 2017 Úterý
9:00
Hauch Gallery, Pobřežní 636/20A, Praha 8 – Karlín
2 500 Kč