10. 1. 2018 Středa

Retail Forum 2018

9:00-13:00
Hauch Gallery, Pobřežní 636/20A, Praha 8-Karlín
1 000 Kč

O tom, jakým směrem se budou vztahy se zákazníky vyvíjet v příštích letech a zda dokáže český maloobchod držet krok se zahraničními trendy, budeme mluvit na třetím ročníku Retail Fora. Přijďte se inspirovat a sdílet svoje názory a zkušenosti.

Organizační informace:

V případě jakýchkoliv dotazů k akci, kontaktuje prosím Adélu Jelínkovou.

Konference je zpoplatněna částkou 1 000 Kč (včetně DPH). Výtěžek věnujeme vybraným neziskovým organizacím. O konkrétním příjemci budete moci rozhodnout hlasováním přímo na místě.

Účastnický poplatek prosím uhraďte nejpozději do 10. ledna připsáním na účet 40040904/2700 (variabilní symbol: IČO Vaší společnosti). Ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení, název společnosti a kód akce 2018RF. Fakturu (daňový doklad) Vám vystavíme v souladu se zákonem o DPH do 15 dnů od přijetí platby nebo uskutečnění akce. Pokud potřebujete vystavit fakturu před konáním konference nebo před zaplacením poplatku, kontaktujte prosím Irenu Vortnerovou (ivortnerova@kpmg.cz).

Registrace je závazná. Případné zrušení registrace je možné nejpozději pět pracovních dní před konáním akce, v opačném případě vám musíme účtovat registrační poplatek v plné výši. 

Kompletní program

8:30 - 9:00
Registrace
9:00 - 9:10
Úvodní slovo: Martina Štegová, partnerka, KPMG Česká republika a Ondřej Aust, moderátor akce
9:10 - 9:30
Výsledky průzkumu „Nákupní zvyklosti a zákaznická zkušenost v ČR 2018“
Karel Růžička
9:30 - 9:50
Jak dostat zákaznickou zkušenost do DNA firmy
Tomáš Čupr
9:50 - 10:20
Customer touchpoints – média jako nejdůležitější prostředníci vztahů se zákazníkem
Jan Řehák
10:20 - 10:40
Panelová diskuze
10:40 - 11:00
Přestávka
11:00 - 11:20
Digitální transformace retailu, vize vs. realita
Nikola Pleska
11:20 - 11:40
Nakupování má být svátkem
Roberto Brazzale
11:40 - 12:00
6 pilířů zákaznické zkušenosti a proč Češi milují férové hráče
Jan Klimeš
12:00 - 12:20
Budeme za 10 let nakupovat vše v jednom obchodě? A co může udělat retail dnes, aby tomu zítra tak nebylo?
Josef Havelka
12:20 - 12:40
Panelová diskuze
12:40 - 13:40
Oběd a networking
10. 1. 2018 Středa
9:00-13:00
Hauch Gallery, Pobřežní 636/20A, Praha 8-Karlín
1 000 Kč