Aktuální otázky k brexitu
Akce

Aktuální otázky k brexitu

Informace o akci

Odborníci KPMG Česká republika a KPMG Legal shrnou situaci před pravděpodobným vystoupením Velké Británie z EU.

Podíváme na to, jak postupovat ve vybraných oblastech vztahů mezi Českem a Velkou Británií v předpokládaném novém uspořádání.

Zaměříme se na brexit z právní a regulatorní stránky, shrneme dopady pro fyzické i právnické osoby, představíme změny a nové povinnosti v oblasti nepřímých daní a cel. Upozorníme také na důsledky pro investiční arbitráže a obchodní spory.

Akce proběhne v českém jazyce a je zdarma.

Více informací poskytne Eva Dobrovolná.

 

Akce není určena zástupcům poradenských společností.

1. 8. 2019, 9:00-12:30 Zdarma KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha
Stáhnout v PDF
Email*
Email byl odeslán

Program

8:30 - 9:00 Registrace a snídaně
9:00 - 9:35 Právní rámec brexitu a hlavní právní dopady Jak se po brexitu promění právní vztahy se subjekty z Velké Británie? Co mohou očekávat čeští podnikatelé a spotřebitelé?
speakers/c6/ibn-photo.2.jpg Iva Baranová KPMG Legal
9:35 - 10:10 Dopady pro fyzické osoby Jak se změní podmínky pro pobyt a práci občanů Velké Británie v ČR? Jaké dopady můžeme očekávat v oblasti daní a veřejných pojištění?
speakers/0e/pgo-photo.2.jpg Pavel Gorel KPMG Česká republika
10:10 - 10:30 Daňové dopady pro právnické osoby Jaké změny můžeme očekávat u srážkových daní? Vzniknou ve vztahu k subjektům z Velké Británie nové daňové povinnosti?
speakers/9f/lvc-photo.2.jpg Luděk Vacík KPMG Česká republika
10:30 - 11:00 Coffee Break
11:00 - 11:45 Nepřímé daně a celní problematika Jak bude vypadat obchod po vystoupení Velké Británie z EU z pohledu DPH? Jaké budou změny v celních formalitách a tarifech?
speakers/85/tha-photo.2.jpg Tomáš Havel KPMG Česká republika
11:45 - 12:05 Regulatorní dopady brexitu (především pro banky a finanční instituce) Jak se změní reportování derivátových obchodů EMIR? Vzniknou nějaké komplikace při uzavírání obchodů, řízení rizik a aplikaci zajišťovacího účetnictví?
speakers/a1/lmh-photo.jpg Lukáš Melichárek KPMG Česká republika
12:05 - 12:30 Investiční arbitráže a obchodní spory Proč se Velká Británie stane paradoxně sídlem mnoha investičních holdingů? A co může český exportér čekat, když jeho výrobky doputují k zákazníkovi pozdě kvůli kolonám před přístavem Calais?
speakers/49/jub-photo.2.jpg Jiří Urban KPMG Česká republika

speaker x

Kontakt